İLAN/DUYURU

ALMUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Erek Mahallesi Sırakayalar Mevkiinde bulunan 174/1 nolu parsel ve 174/2 nolu parseller kiralama yolu ile 17.12.2019 tarihi saat:14.00’da 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1-.5745.38 m2 arsanın 1 yıllık muhammen bedeli 12.000.00.Tl üzerinden ihale edilecektir.

2-İhale geçici teminatı %3 olup 360.00TL dir.

2-İhale kapalı teklif usulü ile 17.12.2019 tarih ve 14.00’de Meclis odasında yapılacaktır.

3-Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi,
 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
 4. Geçici Teminat,
 5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 8. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, 

Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

Şartname alındı makbuzu.

Borcu yoktur belgesi. (Maliyeden ve Belediyeden alınacak)

ö) Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Şartnameler mesai saatlerinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 2.000 TL ücret karşılığında temin edilir.

6-Şartname almayan ihaleye katılamaz.

                                                                                                              Bekir ÖZER                                                                                                                  Belediye Başkanı

İLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal  Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İlçemiz kıyı kenar çizgisi 3621 sayılı kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmeliği 9.maddesi gereği 1 ay süre ile ilan edilmek üzere ilan tahtasına asılmıştır.İlgililere ilanen duyrulur.10.10.2019

Konu ile ilgili olarak kıyı sınırı ekteki dosyadadır. kıyı_kenar_cigisi.pdf_

Belediye Başkanlığından Duyuru :

Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 27-28-29 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 8 /b maddesi gereği onaylanan 1/1000 ve 1/5000 lik tadilat imar planları 15.09.2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile ilan edilmek üzere Belediye ilan panosuna asılmıştır. İlgililerine ve Kamuoyuna ilanen duyurulur 15.09.2019 5000itd

Belediye Başkanlığından Duyuru

Belediyemize su, bina, arsa, arazi, çtv, ,ilan, reklam, dükkan kirası, kum, kepçe borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını yatırmaları gerekmektedir. Yatırmayanlar hakkında kanuni işlem başlatılacaktır.

Belediye Başkanlığından Duyuru

Hava şartlarının soğuk olması nedeniyle konutlarınız da su ve su saatlerinin donmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemle duyurulur.

İlçe Emniyet Amirliğinden Duyuru

Son zamanlarda vatandaşlarımızı arayarak kendilerini Polis, Savcı olarak tanıtıp, dolandırmak maksadıyla para isteyen şahıslara itimat etmeyiniz. Bu durumlarda Emniyete bilgi veriniz.

2 yorum

 1. Elif Arslan Saç

  Keşke babamla hep gittiğimiz yarım kalan vişne festivallerimiz yapılsa sanatçılar gelse şenlikler olsa Süleyman Arslan gitti Festival bitti.

 2. Vefat edenleri de yazsalar son 10 yıl ya da 20 yıl olabilir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Top